ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Мәкаләләр

Мөкяләмә, яхуд Мөсарәгате фикрәйн

—    Сәфәреңез мөбарәк улсын! Каю шәһәрәчә варасыз? —    … шәһәренең мәдрәсәсенә варамыз. —    Рәхмәт, борадәр, гыйлемне шулай эзләмәк тиеш, анда барып укуыңыза ничә ел булды? —    Бу барышым тугызынчы сәнә ула, хәтме көтеб итүгәчә янә...

Уральск, 12 март 

Һәр кая карасаң, бер гыйбрәт күрмәк мөмкиндер. Ләкин безнең халыкта сукырлык бар. Ләкин, ниндәен сукырлык булсын, күзләре бар ич, дип әйтүчегә җавабында әйтермез: дөрест, безнең халыкта күз бар, әмма ул күз илә файдаланырга кирелекләре бик...

Яңа гәзитә

Оренбургта чыккан «Вакыт» гәзитәсенең 1 нче номеры идарәмезгә килде. Бик яхшы күренде. Бәһасе бер еллык 4 рублядер. «Вакыт» гәзитәсендә Уральскидә нәшер улынан безим «Әлгасрел җәдит» журналының табгысы нәфис улдыгы хакында хәбәр вирдеге соңында, мөндәриҗаты хакында...

Уральск, 5 нче март 

20 нче февральдә падишаһ хәзрәте Манифест чыгарды. Государственная дума илә бәрабәр Государственный совет ясалачак булган. Бу Дума илә Совет берләшеп чыгарылган закон куәтле булып, падишаһ хәзрәте тарафыннан игътибарә алыныр. Әгәр Дума бер эшне мәслихәт күреп,...

Шәһәр хәбәрләре (2)

Яңа ачылган мөселман чәйханәсендә зур кыйраәт залы бар идекене үткән номерда язмыш идек. Әүвәлдә бу залда бик күп гәзитәләр куелган иде, әмма хәзер театр игъланнары вә бераз иске гәзитәләрдән башка нәрсә күренмидер. Хосусән мөселман гәзитәләренең...

Шәһәр хәбәрләре (1) 

Күптән түгел шәһәремездә бер унбиш кадәр шәһәремезнең мөгътәбәр адәмнәре зур чәйханә ачтылар. Бу чәйханә әүвәл урысларның клубы иде. Мәзкүр адәмнәр, гайрәт идеп, аны урыслардан сатып алдылар да бик гүзәл чәйханә ачтылар. Чәйханәдә мөсафирләр өчен берничә...

«Җәһаләт вә сәфаләт»

Хәраб итде бези, аһ, бу җәһаләт, Нәләр япды безә, аһ, бу сәфаләт! Дөньяда гыйбрәт чук, әмма игътибар идичи юк. Хәмият  Исламиясе  улан   һәп   әфраден   нас  Уфадан (Мортазадан  Мәфтуха  ханымга тәфрикъ  иделмеш  хөкемене) тәнфизлә җавап кәлүр...

Һәркимиң кәндинчә вардыр ля мәхаль әндишәси

«Борһане тәрәкъкый» гәзитәсенең 52 нче номерында «Надан шәкерт» имзалы бер кеше «Борһане тәрәкъкый»дән башка һәммә татар гәзитәләрен кагып килә дә шулук арада «Фикер»нең сәяси баш мәкалә язмаганнан зарлана. Дөрест шул, «Фикер» гәзитәсе көн саен, сәгать...

Театруның файдасын халыкка ничек төшендерәмез һәм хәзрәтләрдән ничек дөрестләтәмез

«Казан» миһманханәсендә яхшы гына, тугъры гына фикерле бер әфәнде илә үзара мосахәбә кыйлып утырганда, җәнабләреннән түбәндә язылачак тугъры сүзләрне ишеттем: Әүвәлән, без халыкны һәм «җәмгыяте хәйрия»нең членнәрен «җәмгыяте хәйрия» акчасына театру ясарга һичбер рәвешчә күндерә...

Уральск хәбәрләре (2)   

Шәһәремезнең яшьләре якында булачагы мөхакъкакъ булган «Әдәбият ахшамы»на үзара репетицияләр ясап хәзерләнә башладылар. * Үткән номерымызда вәгъдә кыйлынган лично-почетный потомственный, әллә нинди яшелле-күкле гражданинның өендәге мәҗлеснең тәфсиле бу номерымыздан да   «илляһем-фаляһем»   кагыйдәсе   буенча   калды, *...