ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Иҗат

Ѓабдулла Тоіай Шекспирден

Көрем кейде, сүйгенiмнiң Жаѓына бiр шыбын іонѓан. Іуанады, ұшып, іонып, Өзiнше әлде кiм болѓан! Мен баіытсыз іараймын да, Сол шыбынды күндеймiн: «Уа, іұдайым! Болмадым-ау. Осы шыбын, мен!» деймiн. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Шекспирдән...

Ѓабдулла Тоіай Төмен, нашар адамдарѓа сөз жазуѓа ұмтылѓан іаламыма

Уә, іаламым! Әуреленбе, ұсаі-түйек, жоіпенен, Бұршак ату тым ұят-аі, тау ататын топпенен. Онда нең бар? Жоі па жазсаң ұлы, биiк нәрселер. Тұрма іатар, ол маілұі, жаны топас, ол төмен! Төмен, нашар адамдар да өз өзұнен...

Ѓабдулла Тоіай Мұѓжиза

«Өткеннен соң пайѓамбар, мұгжиза ендi болмайды, Ай екiге жарылмайды, тастан түйе тумайды…» — Деп, моллалар айтса дагы, ол өтiрiк нанбаңыз. Мұѓжиза бар бiзде даѓы. «Жоі» деп іапы іалмаңыз, Бүгiн ерте келдi маѓан бiр борышты жолдасым,...

Ѓабдулла Тоіай Номерге түскен ескi адамдар

Көресiң сен бұлардың коридорда жүргендерiн, Бейне кәрi текедейiн, ентiгедi, алып демiн: Көйлегi де желбеңдейдi, шалбары жоі. Тым жетiскен, Саѓаты мен дамбалынан салбырап бiр шылбыр түскен. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Нумирга төшкән искеләр" шигыре)....

Ѓабдулла Тоіай Масіараланѓан татар іызына

(«Зиләйлук күйiне») Баганага сүйелмпсiң Жапыраітай сарѓайып бiр, Аяймын мен шыдай алмай, Тайып кеткен көзiңнен нұр. Адасіан ит, атылѓан іұс — Сияіты боп іарайсың да, Жыбырлайды ерiндерiң Татар байын іарѓайсың ба? «Бiзде пасыі байлар да көп,...

Ѓабдулла Тоіай Есiмде

  Есiмде, іоріа-іоріа ойлаѓаным, Кiршiксiз, тәттi күлкiм, ойнаѓаным, Есiмде, жарыі баіыт кеткен күнiм, Жасырын тiлек тiлеп, өткен күнiм. Есiмде, ең бiрiншi махаббаттан Ләззат ап жылаѓаным, мұңым шаііам… «Сүйем!» деп ұялѓаным, іызарѓаным. Есiмде, мұңѓа батып бозарѓаным,...

Ѓабдулла Тоіай Минһаҗ

 (Эпиграмма) Тас тасиды, анда Минһаж «Ѓалия» (1) негiзiн салып, Той жасайды; мүнда — Минһаж гайла (2) негiзiн салып. Салынар да, тез-аі бiтер, екiншiсi тым оңай. Бiрiншiсi бiтпей ме деп, күманданам мен солай…   (1) «Ѓалия»...

Ѓабдулла Тоіай Пайѓамбар

 (Лермонтовтан өзгертiлген) Пайѓамбар деп менi тәңiрi сайлаѓанда, Бойсұнар әмiрiме деп ойлаѓанда, Сол саѓатта-аі басіаларды, өзiмдi де, Тура жолѓа салдым айтар сөзiмдi де; Патша деп, кедей, бай деп ала бөлмей, Бетiне іараѓам жоі, бәрiн бiрдей —...

Ѓабдулла Тоіай Сұбханалла, сұбханалла

Оіытты менi молда. Бала күнiм, Үйреттi маѓан бiр сез дұѓалыѓын: «Сұбханалла дөп айту парыз» — дедi «Көргенде жаңа туган айдың нұрын». Жаңа ай, әріашан да туѓанында, Болмаса дөңгеленiп толѓанында, Іараймын, әлсiн-әлсiн хайран болып, Деймiн мен:...

Ѓабдулла Тоіай Күмандану

Бiр тыіырды есiтсем, аузыма жаным келгендей, «Әлде менi ұрсуга, айбынды арым» келгендей. Жатсам-тұрсам көрдiм бе, бiр iзгi iс дүниеде, Тагы да менi азѓырып, сайтандарым келгендей, Не көрдiм, мен бұл жаһанда, не бiтiрдiм? Ойласам: Көз алдыма...