ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Иҗат

Ѓабдулла Тоіай Күмандану

Бiр тыіырды есiтсем, аузыма жаным келгендей, «Әлде менi ұрсуга, айбынды арым» келгендей. Жатсам-тұрсам көрдiм бе, бiр iзгi iс дүниеде, Тагы да менi азѓырып, сайтандарым келгендей, Не көрдiм, мен бұл жаһанда, не бiтiрдiм? Ойласам: Көз алдыма...

Ѓабдулла Тоіай Эне, мiне

Эне шөлмек: оѓан іатыі толыпты, Мiне халпе: басіа мантиі толыпты. Эне іарѓа: мешiтке де іоныпты, Мiне шәкiрт, указ молда болыпты. Эне шикi картоптың кәлжiмәсi (1), Мiне «Тахрирулмәрәт» тың тәржiмәсi (2).   (1) Кәлжiмө — картоптан...

Ѓабдулла Тоіай Іысылѓан уаіытта

(Күнделiк дәптерден) Жаза алмай іаламын мен тапсам даѓы — Теманы. «Іалай жазам?…» деймiн таѓы — Кiлтiм жоі оны ашатын, тема — іұлып, Я басіыш шыѓа алмайтын өте биiк! Я іайыі, есетұгын жоі ескегiм, Тема да...

Ѓабдулла Тоіай Көңiл

Іайгылан сен, уа, көңiлiм, шерлi көңiл, жан көңiл! Тәңiрге де тым сүйкiмдi іайѓыланѓан һәр көңiл! Минут сайын дүниеде күтер көңiл жемiсiн, Пiспес сiрә, жемiс таѓы сөнген көңiл, тар көңiл. Бiлек сыбан, шыда бұѓан, іасіайып тұр...

Ѓабдулла Тоіай Әйел бостандыѓы

  — Бостандыі, теңдiк керек әйелдерге! Ойым да, күнi-түнi ұран менде. Бұл жолдан бас тартпаймын, болса соѓыс, Әйелдер теңдiгi үшiн өлу борыш. Бас алга! Уа, әйелдер! Сал ұранды Баспа сөз! Азаттыііа іарсыларды — Соѓысып, атып...

Ѓабдулла Тоіай Кеңес

Шекпе іайѓы сол нәрсеге, өмiр зулап өткенде, — Алѓан оны, ұшып кеткен, араласа бiр желге. Өмiрiңнiң толіынында ол ендi кеткен аѓып, Бос іайѓының лайдасы жоі, болмас ендi іайтарып. Іайѓырма сен, төкпе жасты, жәрдем етер алла...

Ѓабдулла Тоіай Екi жол

Екi жол бар дүниеде: баіыт iздеу — бiреуi оның. Екiншiсi: армай-талмай, iздеу, табу ѓылым жолын. Ѓалым болып, бiр баіытсыз адам болу өз еркiңде. Я болмаса, бiр баіытты надан болу өз еркiңде. 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан...

Ѓабдулла Тоіай Аты жоі өлең

Тербетпек болсаң халыі жүрегiн сен, Ойласаң сол халыітың тiлегiн сен! Сен онда: ащы іасiрет күйiн жырлат, Не керек ойын, күлкi күйiн жырлап. Іараңѓы, тым көңiлсiз — өмiр жолы, Дүниеде кiм болса да көредi оны. Жүрегi...

Ѓабдулла Тоіай Көңiл жұлдызы

  Іорыіпаймын, іысса да бiздi еркi бар бұл дүниенiң. Іабаі шытып, жыламаймын. Тек іана мен күлемiн! Менiң өмiрiм — іараңгы түн. Тумас ай мен күнiм де, Шүкiр етем, көремiн де, мен жұлдызды түнiмдi. Түрлi малѓұн,...

Ѓабдулла Тоіай Тiлек бiттi

Тiлек биттi іазiр менде, тiлемеймiн тiлегiмдi Сыбанбаймын жiгерленiп ендi iске бiлегiмдi. Болса даѓы өз еркiмде еркiндiк те, азаттыі, Тәттi іиял, ѓажап ойлар кеттi менi мазаі іып. Өмiр маѓан еттi сыйлыі, іайтып алды бергенiн, Іуыс іалды...