ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Иҗат

Ѓабдулла Тоіай Болмаса

Кiм сенi, жаным, ардаітар? Мұңды көңiл болмаса, Гүл де кiмге назданар, жанында бұлбұл болмаса. Сүретiнiң ең шыны, жүрегiнде аіынның, Айна түзу көрсетпес, түзу бейнең болмаса, Ләйладайын ѓашыііа дүние маітау айтар ма, О даѓы бiр жай...

Ѓабдулла Тоіай Іолың

Баіыт маѓан, ұстаѓанда іолыңыз, Абырой маѓан, таза, нәзiс іолыңыз. Яки нұрдан жаратылѓан балыітай, Я перiште көңiлiндей іолыңыз. Көп уланѓан іасiреттен көңiлге, Уа аруым, шипа болар іолыңыз, Сыры терең, сыйіыр іармаі іолыңы?, Бұліына алмас жас жүректi...

Ѓабдулла Тоіай Махаббат

Жер көгермес, гүл ашылмас, түспей жаңбыр тамшысы Іайдан алсын жырды аіын, болмаса алһамшысы (1) Айтыңызшы, бiр сұлудан іандай аіын шаттанбаѓан? Байроның ба, Лермонтов па, Пушкиннiң бе, іайсысы? Пайдасы жоі бiр жапыраі тек іана ет бұл...

Ѓабдулла Тоіай Ол ма, ол

Ол оіыѓан бiлесiң бе, терең ойлы, ол жаңа; Манжет алѓан он тиынѓа, бес тиынѓа — аі жаѓа, Секiредi, іол жаулыітай желбеңдейдi би билеп, Аяѓына іараңызшы: «Трат-та-та, ла-ла-ла!» Газет сайын басылыпты, оіып оны көрiңiз, Көр-жер, былшыл,...

Ѓабдулла Тоіай Кеңес

Уа, достым! Саѓан берер бiр кеңесiм: Кiсiге сырыңды айтып үндеме сен. Iшiңде не болса да, тек, өзiң бiл, Жыла өзiң, іайѓыр өзiң тек өзiң күл. Жасырын іазнаны ашпа жүрегiңнен, Сөйлеме, артыі сөздi керегiнен. Басіаның, ойла,...

Ѓабдулла Тоіай Бiр молланың зары

Ей, іұдайым! Әуелде, пендеңе іұрмет бар едi, Сәлделiге абырой да, іадiр-іұрмет бар едi. Халыі менiң айтіанымды, әсте екi етпейтiн, Бұл дүниеде жұмаі таѓы, байлыі, дәулет бар едi. Ешкiм маѓан сөз айтпайтын, іараны да аі десем,...

Ѓабдулла Тоіай Бiр суретке

Өте әдемi! Іарашы сен, бұл іыздың көз, іасына, Миллион рахмет суретшiге, іандай шебер наіышына. (1) Күн бе, әлде?.. Іолаң шашты іайдан ѓана алды екен? Көр тәңiрiнiң іұдiретiн, сал көзiңдi басына. Уа, күн! Сен де ұялдың-ау,...

Ѓабдулла Тоіай Кiмнен көмек күту керек

(Майковтан) Дос, таныс, тамыр деген маѓан бәрi, Беретiн кеңесi де, аіылдары: «Беремiз, әр уаіытта саѓан көмек, Сабыр ет жiберемiз сенi демеп». «Бiз барда, сен іорыіпа ешнәрседен, Іажеттi аямаймыз, көмек сенен». Нанбассың ендi іалай мұндай сөзге,...

Ѓабдулла Тоіай …ѓа

«Тиер ем, мен аіынѓа сүйем» депсiң, Одан да тiптi жаісы аулаі кетсең. Дейсiң ѓой: «менi маітар өлеңменен, Тыңдар ем, көңiл ашар аіын деген». Сұлуым, одан даѓы базар барып, Дүкеннен бiр бұлбұлды сатып алып, — Кiлетке...

Ѓабдулла Тоіай Көк сиыр

 (Бiтпей іалѓан бiр өлең) Басіа малдар сияіты, бұл дүниеде көп сиыр, Іарасы да, аѓы да бар, бiраі бар ма көк сиыр? Белгiлi ѓой, ешуаіытта болмас, сiрә, кәк сиыр, Болмаса да, бiздiң жаіта, сол көк сиыр...