ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Иҗат

Ѓабдулла Тоіай Кярханада

Күндiз жұмыс, кешке жұмыс, Минут та жоі бiр тыныш. Аждаһадай машина! Іарауѓа да іоріыныш. Жаһаннамдай тiптi ыстыі, Іайнаѓан бiр жез, баіыр. Ылѓи iстеп жатіаны, Іұл жұмысшы, ол паіыр. Әбден арып өзi де, Сарѓайыпты жүзi де,...

Ѓабдулла Тоіай Гласный

Саспаңыз! Жазѓы сайлау кезiнде мен, Сайландым гласный (1) боп важный чин! Пайдасын мұсылманның жаітаймын, мен, Күш салам, жаітаймын мен, аітаймын, мен.   (1) Гласный — іалалыі думаѓа сайлану. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Гласный"...

Ѓабдулла Тоіай Түлкi мен жүзiм

(Крыловтан) Баішаѓа іарны ашіан соң түлкi кiрдi, Жүзiмдi балбыраѓан көзi көрдi. Лаѓыл менен жаіұттай іызыітырып, «Жеймiн» деп айла іұрып, әурелендi. Секiрдi. Түк шыіпады айласынан, Іалжырап, іалѓандай боп пайдасынан: «Пiспептi. Оны бiлсем мен баѓана-аі, Кетер ем»...

Ѓабдулла Тоіай Болмаса

Кiм сенi, жаным, ардаітар? Мұңды көңiл болмаса, Гүл де кiмге назданар, жанында бұлбұл болмаса. Сүретiнiң ең шыны, жүрегiнде аіынның, Айна түзу көрсетпес, түзу бейнең болмаса, Ләйладайын ѓашыііа дүние маітау айтар ма, О даѓы бiр жай...

Ѓабдулла Тоіай Іолың

Баіыт маѓан, ұстаѓанда іолыңыз, Абырой маѓан, таза, нәзiс іолыңыз. Яки нұрдан жаратылѓан балыітай, Я перiште көңiлiндей іолыңыз. Көп уланѓан іасiреттен көңiлге, Уа аруым, шипа болар іолыңыз, Сыры терең, сыйіыр іармаі іолыңы?, Бұліына алмас жас жүректi...

Ѓабдулла Тоіай Махаббат

Жер көгермес, гүл ашылмас, түспей жаңбыр тамшысы Іайдан алсын жырды аіын, болмаса алһамшысы (1) Айтыңызшы, бiр сұлудан іандай аіын шаттанбаѓан? Байроның ба, Лермонтов па, Пушкиннiң бе, іайсысы? Пайдасы жоі бiр жапыраі тек іана ет бұл...

Ѓабдулла Тоіай Ол ма, ол

Ол оіыѓан бiлесiң бе, терең ойлы, ол жаңа; Манжет алѓан он тиынѓа, бес тиынѓа — аі жаѓа, Секiредi, іол жаулыітай желбеңдейдi би билеп, Аяѓына іараңызшы: «Трат-та-та, ла-ла-ла!» Газет сайын басылыпты, оіып оны көрiңiз, Көр-жер, былшыл,...

Ѓабдулла Тоіай Кеңес

Уа, достым! Саѓан берер бiр кеңесiм: Кiсiге сырыңды айтып үндеме сен. Iшiңде не болса да, тек, өзiң бiл, Жыла өзiң, іайѓыр өзiң тек өзiң күл. Жасырын іазнаны ашпа жүрегiңнен, Сөйлеме, артыі сөздi керегiнен. Басіаның, ойла,...

Ѓабдулла Тоіай Бiр молланың зары

Ей, іұдайым! Әуелде, пендеңе іұрмет бар едi, Сәлделiге абырой да, іадiр-іұрмет бар едi. Халыі менiң айтіанымды, әсте екi етпейтiн, Бұл дүниеде жұмаі таѓы, байлыі, дәулет бар едi. Ешкiм маѓан сөз айтпайтын, іараны да аі десем,...

Ѓабдулла Тоіай Бiр суретке

Өте әдемi! Іарашы сен, бұл іыздың көз, іасына, Миллион рахмет суретшiге, іандай шебер наіышына. (1) Күн бе, әлде?.. Іолаң шашты іайдан ѓана алды екен? Көр тәңiрiнiң іұдiретiн, сал көзiңдi басына. Уа, күн! Сен де ұялдың-ау,...