ТАТ РУС ENG
Халык Тукайны олылый, бөекли, инде әллә ничә буын аңа иман китереп, күңелен түгә. Ни өчен? Хикмәт нәрсәдә? Һәр милләт, һәр халык — кавеменең исәбе-санына, җиренең зурлыгы-киңлегенә...

Иҗат

Ѓабдулла Тоіай Өмiр

Сыр берме. Түссе ауырлыі іайгы шекпе, Не келiп, не кетпейдi ер жiгiтке? Бұл өмiр іандай жанмен күреспедi, Сен де шыі, іарсы тұрып күрескелi. О да жалѓыз, екеуiн жекпе-жексiң, Кауіары оның саѓан іайдан жетсiн. Әрине, күресу...

Ѓабдулла Тоіай Тiсi жаман бiр сұлуѓа

— Айналамда жас жiгiттер дөңгелейдi шыр айналып, Жаісы көрсiн дегендей боп сызылады, сыпайланып! — «Не iстеймiн?» деп маѓан іарап осы сөздi айтіаның. Сезiмiң мен бұл сөзiңде азыраі бар маітаның. Жiгiттердi іуу, саѓан тiптi оңай ойласаң,...

Ѓабдулла Тоіай Алдандым

(Лермонтовіа елiктеп) Бұрынѓыдай, алдыңа кеп, бас имеймiн, мен іазiр, Айрылыстыі, алыстадыі, бөлек кеттiң сен іазiр. Аят емес ендi маѓан әмiр етiп айтіаның, Сұлтан да емес көңiлiмде ренжiткенiң, шаттыѓың. Сен де ұмыттың. Мен саѓан ендi еркiмдi...

Ѓабдулла Тоіай Үмiт

Жайна, жаным, күн сәулесi! Іу үстiңнен бұлтты сен, Өлген арым жандансын тез, жылуыңмен жылтшы сенi Мен адастым, тура жолѓа өзiң бастап салмасаң, Сөндiр өрттi. Жанамын мен. Өзiң алып іалмасаң. Іұтыларлыі айла да жоі, түстiм терең...

Ѓабдулла Тоіай Іызыі сүю

  Бiр кiсi, ыстыі күнде жуынуѓа, Шелектi толтырады саліын суѓа. Киiмiн шешсе даѓы шiмiркенiп, Сескендi, саліын судан тiтiркенiп. Бiресе шелектi ұстап, суды төгiп, Іұйынсам іалам ба деп жаурап, тоңып. Тапіандай бiр амалды келтесiнен: Асырып іұйды...

Ѓабдулла Тоіай Ѓабдұлхамит

  Отыз жыл еркiн ойдың бәрiн іырып, Түрiкте азаттыітың тамырын іұрт. Жаѓылѓан отан үшiн шамды сөндiрт, Шет елдi мұсылманѓа сен күлдiрiп. Отыз жыл іазылѓан ор өте терең, Мiнекей, Габдұлхамит сонда: Гүм-бiр-р-рт!!   Ѓабдұлхамит – Туркияда...

Ѓабдулла Тоіай Ишан

Көзiн жұмып, мойнын бүгiп, басына сәлде оранѓан, Мисыз баста — даѓара сәлде — ишан болѓан екен хайуан. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Ишан" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан...

Ѓабдулла Тоіай Өкпе

  Уа, достарым, жаісы достар! Ѓажап, іайда кеткенсiз? Татарша айтсам, барып тұрган, оңбаѓан бiр… сiз. Шаттыі, баіыт туа іалса айналамда жүресiз. Тайса аяѓым, кетсе баѓым, мазаітайсыз, күлесiз. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Үпкә" шигыре)....

Ѓабдулла Тоіай Соңра

Махаббаттың азабын, бейнетiн көп көрген кiсi, Сүюден де ол безген, іалжыраѓан сөнген кiсi. Мұздайды  оның  жүрегi, ендi ешкiмдi сүймедi, «Аһ!» демейдi, шерленбейдi, жанбайды да күймейдi. Гiр сияіты ауыр тартып, мiнезi де өзгерер, Көзiн жұмып махаббаттан,...

Ѓабдулла Тоіай Өмiр туралы

Өмiр деген тым көңiлсiз бiр журнал, Бас маіала бүл журналѓа, — «аіша, мал!..» 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Гомер хакында" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы:...