ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Гласный

Саспаңыз! Жазѓы сайлау кезiнде мен,
Сайландым гласный (1) боп важный чин!

Пайдасын мұсылманның жаітаймын, мен,
Күш салам, жаітаймын мен, аітаймын, мен.
 

(1) Гласный — іалалыі думаѓа сайлану.


1908


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Гласный" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

Комментарий язарга


*