ТАТ РУС ENG

Тукай – тәрҗемәдә

Ѓабдулла Тоіай Үмiт

Жайна, жаным, күн сәулесi! Іу үстiңнен бұлтты сен, Өлген арым жандансын тез, жылуыңмен жылтшы сенi Мен адастым, тура жолѓа өзiң бастап салмасаң, Сөндiр өрттi. Жанамын мен. Өзiң алып іалмасаң. Іұтыларлыі айла да жоі, түстiм терең...

Ѓабдулла Тоіай Іызыі сүю

  Бiр кiсi, ыстыі күнде жуынуѓа, Шелектi толтырады саліын суѓа. Киiмiн шешсе даѓы шiмiркенiп, Сескендi, саліын судан тiтiркенiп. Бiресе шелектi ұстап, суды төгiп, Іұйынсам іалам ба деп жаурап, тоңып. Тапіандай бiр амалды келтесiнен: Асырып іұйды...

Ѓабдулла Тоіай Ѓабдұлхамит

  Отыз жыл еркiн ойдың бәрiн іырып, Түрiкте азаттыітың тамырын іұрт. Жаѓылѓан отан үшiн шамды сөндiрт, Шет елдi мұсылманѓа сен күлдiрiп. Отыз жыл іазылѓан ор өте терең, Мiнекей, Габдұлхамит сонда: Гүм-бiр-р-рт!!   Ѓабдұлхамит – Туркияда...

Ѓабдулла Тоіай Ишан

Көзiн жұмып, мойнын бүгiп, басына сәлде оранѓан, Мисыз баста — даѓара сәлде — ишан болѓан екен хайуан. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Ишан" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан...

Ѓабдулла Тоіай Өкпе

  Уа, достарым, жаісы достар! Ѓажап, іайда кеткенсiз? Татарша айтсам, барып тұрган, оңбаѓан бiр… сiз. Шаттыі, баіыт туа іалса айналамда жүресiз. Тайса аяѓым, кетсе баѓым, мазаітайсыз, күлесiз. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Үпкә" шигыре)....

Ѓабдулла Тоіай Соңра

Махаббаттың азабын, бейнетiн көп көрген кiсi, Сүюден де ол безген, іалжыраѓан сөнген кiсi. Мұздайды  оның  жүрегi, ендi ешкiмдi сүймедi, «Аһ!» демейдi, шерленбейдi, жанбайды да күймейдi. Гiр сияіты ауыр тартып, мiнезi де өзгерер, Көзiн жұмып махаббаттан,...

Ѓабдулла Тоіай Өмiр туралы

Өмiр деген тым көңiлсiз бiр журнал, Бас маіала бүл журналѓа, — «аіша, мал!..» 1909 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Гомер хакында" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы:...

Ѓабдулла Тоіай Уаі-түйек

(Пушкиннән) Кiм болса да дүниеде, Саіта бiздi достардан. О даѓы рас, бiраі іұдай, іұр болмайды дұшпаннан. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Вак-төяк" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов....

Ѓабдулла Тоіай Шекспирден

Раіат та өтер басыңнан, «раіат келдi» дегенше, Шатырдап өтер найзаѓай, «шатырлайды» дегенше. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Шекспирдән ("Китә рәхәт…")" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы:...

Ѓабдулла Тоіай Түрiкшеден

Уа, ару, көргенiмде терлегенiң, Жұмаітың кеусерiне теңгеремiн. Терiңдi жұмаі суы дегеннен соң «Дiнсiз»-дер, жұмысы жоі онда менiң. 1908 Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Төрекчәдән ("Кайсы тир…")" шигыре). (Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi басылуы. Татаршадан...