ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Екi жол


Екi жол бар дүниеде: баіыт iздеу — бiреуi оның.
Екiншiсi: армай-талмай, iздеу, табу ѓылым жолын.

Ѓалым болып, бiр баіытсыз адам болу өз еркiңде.
Я болмаса, бiр баіытты надан болу өз еркiңде.


1909


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Ике юл" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

Комментарий язарга


*