ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Әркiмнiң де жегiсi келедi


Бiр шыбын ұшып кеттi көше бойлап,
Іарны ашып, iздеп тамаі, жемiн ойлал,
Көз келдi, ұшып жүрген 6iр аш шымшың,
Жүр едi тамаң iздеп, о дагы үшып.

Бiлмедi шыбын оѓан көз болѓанып,
Сезбедi шымшыітың ол ұстаѓанын,
Ауызгѓ бiр-аі салды, жедi оны.
Жем болды. Шыбынның да бiттi өмiрi.

Сол жерде ұшып жүрдi бiр жапалаі,
О даѓы тiмiслiлеп, iздеп тамаі.
Көзiне көрiнген соң осы шымшыі,
Жапалаі пәрменiмен келдi ұшып.

Шымшыітың өмiрi де өндi тамам,
Ол болды жапалаііа майлы таѓам,
Жапалаі бiр-екм рет шұіыды да,
Жеп іойды шымшыѓыңды әл-уас-салам! (1)

Көз болды әлдеіайдан үлкен бүркiт,
Желдетiп, іанат іаѓып, басын сiлкiп
Бас салды бiздiң батыр жапалаіты,
Етiн жеп, кезiн іылѓып, миын шұіып.

Бiлмеймiн кездескенiн аңшы іайдан,
Кұс iздеп шыііан едi ол тоѓайдан.
Жаіындап бүркiтке кеп, бiздiң аңшы,
Атылды оі, сартылдады мылтыі даусы.

Дәл тидi оі үлкен бүркiт іұлап түстi.
Жыѓылды ол, омаіаса жердi іұшты.

 

(1) Уәссамләм —  бiттi.


1910


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Һәркемнең ашыйсы килә" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

 

 

Комментарий язарга


*