ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Көрiнiс


Адам! — деген тым іызыі-ау, сырттан iзгi көрiнер,
Жаісыѓа жаі, жамандыітан безген болып көрiнер.
Ретi келсе азѓындыітың жолын iздеп табады,
Тек, дүниеде, әдiлдiктi сезген болып көрiнер.
«Тәңiрi жазды» деп жүргенде тоймаса оның іарыны,
Ол іұран мен дiн теңiзiн, жүзген болып көрiнер.
Тура келiп, өз айтіаны бола іалса егер де,
Жаісылыіты жаѓалап, жаманнан іол үзген болып көрiнер.

 


1909


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Күрсәтә" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

 

Комментарий язарга


*