ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Масіараланѓан татар іызына

(«Зиләйлук күйiне»)

Баганага сүйелмпсiң
Жапыраітай сарѓайып бiр,
Аяймын мен шыдай алмай,
Тайып кеткен көзiңнен нұр.

Адасіан ит, атылѓан іұс —
Сияіты боп іарайсың да,
Жыбырлайды ерiндерiң
Татар байын іарѓайсың ба?

«Бiзде пасыі байлар да көп,
Алдау, арбау, сөзi де арам,
Алсын шайтан иманыңды,
Болсын орын жаһаннамнан!»

Ол жауызды көрдiм мен де,
Раіаттана, билеп те жүр.
Ол раіатта, сен осылай,
Баѓанаѓа сүйен де тұр.

Сезесiң бе, аіынның да,—
Өткендiгiн жаныңыздан.
Аіын жүрек тiлiнгендей
Сенiң ауыр халыңыздан.


1909


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Эштән чыгарылган татар кызына" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

 

Комментарий язарга


*