ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Номерге түскен ескi адамдар


Көресiң сен бұлардың коридорда жүргендерiн,
Бейне кәрi текедейiн, ентiгедi, алып демiн:
Көйлегi де желбеңдейдi, шалбары жоі. Тым жетiскен,
Саѓаты мен дамбалынан салбырап бiр шылбыр түскен.


1909


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Нумирга төшкән искеләр" шигыре).

(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

Комментарий язарга


*