ТАТ РУС ENG

Ѓабдулла Тоіай Татар байы

 

(«Баіырган» кiтабынан)

Татар байы бiлушi,
Абаітыѓа кiрушi.
Өмiрiнде не iстеген,
Сонда мәлiм болушы.
Бай кезiнде күлушi,
Кiсi айыбын көрушi,
Табылмайды iздесең.
Тура жолмен жүрушi.
Дейдi — байды жаңылмас,
Мұндай жаісы табылмас,
Төрт жаѓынан сол байдың.
Надан иттер үрушi.
Мал, дүниесi бiткен соң,
Баіыт, дәулет кеткен соң,
«Мал іадiрiн бiлмедi» —
Деп, достары-аі күлушi.


1909


Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов (Г.Тукайның "Ачы хәкыйкать" шигыре).


(Чыганак/Источник: Ѓабдулла Тоіай. Таңдамалы шыѓармалары. Екiншi
басылуы. Татаршадан аударѓан Жаіан Сыздыіов. — Алматы: Жазушы баспасы,
1975. — 336 бет).


 

Комментарий язарга


*