ТАТ РУС ENG

Тукай ТӨРЕКчә

Abdullah Tukay Teessür

Ömrün en zor, sıkıntılı, neş’esiz bir ânında, Eğer yanarsam keder ve hüznün ben ateşinde, Okurum sık sık, gönülden, bir güzel sure Kur’an’dan, Azaplar mânevî bir el ile alınır candan. Uçar gönülden bütün şek ve şüpheler...


Abdullah Tukay Şair ve Hatif

Hatif: Neden şair, geçer her anı ağlayışla bütün zamanının? Yedi kat gökler ateşli hüzünlerinle dolu senin. Gökleri aştı, zemine sığmayan derdin; Nedir bu devasız keder, nedendir bu istila? Şair: Zamanın değişmelerine ben her vakit kalkanım;...

Abdullah Tukay Bugünkü hâlimize dâir

Haset ve kin ile dolmuş Tatarli, Öğütüp götürmeli, Mekerce’de satmalı. Yazarlara hürmetleri yok, Dinlerine zerrece hizmetleri yok. Kalem sahibinin kaleme hürmeti yok, Onların indinde biiyüklenmeye rağbet çok. Sözüme bakınız, çığır açarım, Bana bakmayınız, ben kötüyüm....

Abdullah Tukay Allah aşkina

Ülfet ile biz de edelim ülfet, Allah aşkına; Terk olunsun kibir, azap, külfet, Allah aşkına. Birleşsin bütün milletin kalbi Allah aşktna; Yok olsun eski illet, zillet Allah aşkına. Bu yola edelim gayret, ey ümmet, Allah...


Abdullah Tukay Şiir

Kuzeyden çıkıp şimşek çaktı, parladı, Işığından ahali aydınlandı. Uygundur, ismi alana ismi, Münasip hatta, ismine cismi. Ne zenginlik millete, ne baht ve talih, Bu güz kuzeyden doğdu güneş. Eğer var olup görünseydi İslam, Bakıp bu...

Abdullah Tukay Mektep

Atasözüdür, "Rus zengin olunca, yaptırır dev bir kilise"; Tatar zenginleşince, hanım besler, alır hanım üçer, dörder". Güzel tefsir edilirse, bu alasөzünden kasıt şudur: "Rus zenginleşince, kilise yaptırır ama, ondan önce de mektep". (1913) Çevirmen: Dr....

Abdullah Tukay Boş vakit

Başka dildeki güzel fikirleri tercüme etmek, Beş vakit kılınan namaz gibi, farz oldu bana. Tolstoy’un Sözleri’ni tercümeden kastım, doldurmaktı boş vaktimi, Çoğu zaman da kederli gönlümü eğlendirip, hoş geçirmekti vaktimi. Söylemeyin, "öyle eski söz, "Aynü’l-ilm"de...