ТАТ РУС ENG

1906

“Әлгасрелҗәдид”ә маддәтән вә мәгънән иштиракъ идәнләрең лисане хале нә диер?

Тәмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ, Һөмам «Гасрелҗәдид», әлхәмде лиллаһ. Бу милләтнең тотылган афетаби Чөн әмр итде, таратдык без китаби. Караңгылыкда нур нәшр әйләдек без; Бу үлгән милләти хәшр әйләдек без. Вә нәфх итдек без, Исрафил кеби,...

Әдәбият ахшамы ясаучы яшьләремезгә

Сөям мин сезне, сез — чын яшь егетләр; Өмид бар сездә, сез — интеллигентлар. Телем, күңлем, вөҗүдем сезгә разый; Әле һич күрмәгән сезләрне мазый. Яңы пешкән, йитешкән сез бәһадир, Хәзер дә яшь бәһадир бибәһадер. Сези...

«Дөнья» көенә

Мин аркаңда туй итим (дөньяда), Туныйм сине — куй итим (вай дөнья); Шунда да син тынсыз тор (дөньяда), Мин сине хуш-хой итим (вай дөнья). Ишәк әйтер: «И хәзрәт (дөньяда), Туктап торчы әзерәк (вай дөнья); Чалмаң...

Мактанышу

(«Бакырган»нан) Ишан, ишәк өкешер, Өкешмәктә мәгънә бар; Ишәк әйтер: «Мин баймын, Миндә нукта, җөгән бар». Ишан әйтер: «Үкермә, Мин синнән дә бай әле: Минем чалмам астында Ат урларга җөгән бар. Син булсаң да нукталы, Бик...

Кичке азан

   1 Кичке азан! Кичке азан! Моңнар, уйлар Килә аннан; Төшә искә Иске заман, Хөлусән мөс- тәмәгъ азан. Фи бәдьиһи Вә бәгъдә азан. Күңелне тет– рәтә, кәән– нәһү тәсби– хе рәгъд — азан. Беләмсез ни...

Үз-үземә

Телим булырга мин инсане гали, Тели күңлем тәгали биттәвали. Күңел берлән сөям бәхтен татарның, Күрергә җанлылык вактын татарның. Татар бәхте өчен мин җан атармын: Татар бит мин, үзем дә чын татармын. Хисапсыз күп минем милләткә...

«Уклар»

    Бик үткен журнал тарала: Исме ничек? «Уклар»мы? Иске-москы муллаларны Һич кызганмый чукмарлый. Аталар да ваталар, Кирәк җирне күзлиләр; Аткач, атылмышка чаклы Ук бармыйча туктармы? Хәзрәтләр, хәддин узмагыз! Онытмагыз «Уклар»ны. Шаярсаң күрсәтер «Уклар» Яңак төптән...

Сөеклемнең кабер ташында

Үлмәде, үлсәң дә, күңлемдә сәнең дәрдең һәнүз; Дустлыгын, инсанлыгың кальбемдә калдырдың һәнүз. Бел ки, мәүтең, шөбһәсез, мәүтем дорыр, и нурлы йөз; Сурәтең — чәшмемдәдер, өзнемдәдер — саутең һәнүз. Аһ, насыл! Без яр идек: сән бән...

«Мөхәммәдия» көе

Бабай Сәйдәш, надан Сәйдәш, Усал эт төсле тик чәйнәш; — Безим корган нигезләр Бер дә селкенмәй дә чайкалмай.   («Мөхәммәдия» көе. «Уклар»ның 1906 елгы октябрь санында «Тәртә башы» имзасы белән басылган. Чәчмә рәвешендә «Фикер»нең 1906...

Дөнья бу, йа! 

И күңел, бил багълама, күпне кичергән дөньядыр, Бу тәдавел ширбәтен халыкка эчергән дөньядыр. Куп ашап йоткач, тыгынгач Мәскәү абзыйның малын, Сәйдәш абзыйның көлен күккә очырган дөньядыр. Ары барып, бире килеп, бер дә файда чыкмагач, Бу...